"@alexclau: #InstaFrame Thank You For The Surprise!!! :)" #KathrynBernardo #DanielPadilla #KathNiel #GotToBelieve